Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Auletes 2gether

Auletes 2gether

Auletes 2gether

Aangezien Auletes vanaf oktober niet meer als één groep samen kon repeteren is een nieuw project opgezet genaamd “Auletes 2gether” waarbij het orkest in twee groepen werd opgesplitst. De eerste groep bestaat uit de houtblazers van Auletes en de tweede groep uit de koperblazers en slagwerkers. Elke groep zal zijn tanden zetten in één stuk. Voor het hout is dit “Slavonica!” van Philip Sparke en voor het koper en slagwerk “A Journey To The Bermuda Triangle” van Pimpanit Karoonyavanich. Beide groepen zullen toewerken naar een opnamedag eind december, waar de stukken professioneel opgenomen zullen worden. Deze opnames zullen uiteindelijk te beluisteren zijn op bijvoorbeeld Spotify.

Draagt u dit project een warm hart toe, overweeg dan alstublieft om een donatie te doen.