59ste Bestuur van ESMG Quadrivium

Qreating Harmonies

Beste lezer, 

We voelen ons vereerd om ons voor te mogen stellen als het 59e bestuur van ESMG Quadrivium: ‘Qreating Harmonies’!

Van harmonie tussen onze leden, een bestuur dat keuzes wil maken in harmonie, het maken van mooie klanken en harmonieën en het vormen van een harmonieuze band met organisaties, dit jaar staat in het teken van Qreating Harmonies.

Aangezien we tot bestuur zijn verkozen in het jaar voor Quadriviums 12e lustrum, is ons voornaamste doel de vereniging de stappen te laten zetten om deze viering zo goed mogelijk te laten verlopen. We zouden graag dit jaar Quadrivium willen laten groeien door onze vereniging meer op de kaart te zetten, op het gebied van muziek, betrokkenheid en herkenning, voor zowel de korte als lange termijn.

Bij vragen kunt u ons bereiken via onderstaande e-mailadressen.

Hoogachtend, 

Qreating Harmonies, 59e bestuur van ESMG Quadrivium 

Foto’s: Levi Baruch

Jeannette Stekelenburg
voorzitter@esmgquadrivium.nl

Als voorzitter van ESMG Quadrivium ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging. Door het overzicht te bewaren en af en toe aansturing te geven aan mijn medebestuursleden, werk ik hard aan het behalen van de doelen die wij onszelf stellen. Dit omvat het garanderen en reguleren van ons beleid, maar ook het handhaven van de doelstellingen die al bestaan. Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over onze vereniging!

Anne Slegers
secretaris@esmgquadrivium.nl

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor allerlei administratieve taken. Dit houdt onder andere in dat ik onze vergaderingen notuleer, alle post voor het bestuur afhandel, de nieuwsbrieven verstuur en de website en agenda’s bij houd. Daarnaast zorg ik voor de ledenadministratie en ben ik de contactpersoon voor nieuwe potentiële leden.

Renske Bok
penningmeester@esmgquadrivium.nl

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Ik ben verantwoordelijk voor zowel de betalingen als de boekhouding van de vereniging. Daarnaast maak ik het financieel jaarverslag. De KCC (Kas Controle Commissie) controleert de boekhouding en helpt mij wanneer ik vragen heb.

Omdat dit bestuur geen commissaris Auletes heeft, wordt ons harmonieorkest Auletes gerund door de AuleCie, de orkestcommissie, onder toezicht van het bestuur. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met auletes@esmgquadrivium.nl of voorzitter@esmgquadrivium.nl.

Fieke Vermeulen
ensuite@esmgquadrivium.nl

Als commissaris Ensuite ben ik verantwoordelijk voor het symfonieorkest, Ensuite. Ik ben verantwoordelijk voor het organiseren van drie fantastische projecten die door dit geweldige orkest uitgevoerd worden. Daarnaast zorg ik ervoor dat de wekelijkse repetities soepel verlopen en dat iedereen het naar zijn zin heeft.  

Rachelle Dammer
vokollage@esmgquadrivium.nl

Als commissaris Vokollage ben ik voorzitter van het gemengd zangkoor, Vokollage. Ik ben verantwoordelijk voor het organiseren van drie fantastische projecten die door het koor opgevoerd worden. Daarnaast zorg ik ervoor dat de wekelijkse repetities soepel verlopen en dat iedereen het naar zijn zin heeft.

Max Hanssen
piano@esmgquadrivium.nl

ensembles@esmgquadrivium.nl

Als commissaris pianoleden organiseer ik activiteiten voor de pianoleden samen met de pianocommissie. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de masterclasses en de pianoavonden. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het onderhoud van de piano’s en de zorg dat deze gestemd blijven.

Naast commissaris pianoleden, ben ik ook commissaris ensembles. Als commissaris ensembles houd ik bij hoe het gaat met de ensembles, bijvoorbeeld door te zorgen dat de ensembles kunnen repeteren, samen kunnen werken met coaches en kunnen optreden. Samen met de ensemblecommissie organiseer ik concerten voor de ensembles en andere activiteiten om het vormen van nieuwe ensembles te stimuleren.

Inge van Grinsven
lustrum@esmgquadrivium.nl

Als de lustrumcommissaris ben ik verantwoordelijk voor het verloop van het 12e lustrum van Quadrivium. Op 1 december 2024 viert Q haar 60e verjaardag, wat het hele academische jaar 2024/2025 zal worden gevierd! Samen met de lustrumcommissie bereid ik dat jaar voor, zodat de geweldige lustrumconcerten en gezellige activiteiten soepel verlopen!