Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

ANIMATE (Piqture the Music)

ANIMATE (Piqture the Music)

ANIMATE (Piqture the Music)

Vokollage en Ensuite zullen samen een concert gaan uitvoeren over de relatie tussen muziek en animatie en hoe deze over de jaren heen is veranderd. In samenwerking met Studium Generale zal dit concert plaatsvinden in de Blauwe zaal op de TU/e campus op 19 maart 2022. Het concert zal bestaan uit drie delen. Een deel dat kijkt naar animatie die op al bestaande muziek is gemaakt, een deel met muziek gemaakt voor animatie en een deel dat de relatie op een experimentele wijze wil onderzoeken.

Concert
19 maart 2022
Blauwe Zaal, Auditorium, TU/e

Tickets
https://studiumgenerale-eindhoven.nl/nl/programma/concert-en-lezing/piqture-the-music-31734/

Prijs
Gratis (studenten)
€12 (anderen)