Het 56e bestuur van ESMG Quadrivium heeft als motto “Quadrivium UnloQed”. Dit motto slaat onder andere op het feit dat wij ons gaan inzetten om de vereniging door deze Coronaperiode te loodsen. Terwijl we dit doen, zullen wij breken met oude gewoontes waar nodig en slaan we een nieuwe weg in door Quadrivium bijvoorbeeld groener te maken. Daarnaast zullen wij ons inzetten om Quadrivium meer open te laten stellen voor internationale leden en zullen wij hard werken om de ledenbinding in het algemeen te bevorderen. Als laatste slaat ons motto op ook het verhogen van het muzikale niveau van de vereniging. We zetten ons in om het volgende niveau van zowel de individuele leden als de hele vereniging te bereiken.

Dionne Mahieu
voorzitter@esmgquadrivium.nl
ensuite@esmgquadrivium.nl

Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging. Door het overzicht te bewaren en zo nu en dan mijn medebestuursleden aan te sturen, werk ik hard om de doelstellingen van de vereniging te bereiken.

Als commissaris Ensuite ben ik, samen met Erwin Webers, voorzitter van studentensymfonieorkest Ensuite. We zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de drie geweldige projecten die worden uitgevoerd door dit orkest.

Arend Verbeek
secretaris@esmgquadrivium.nl

De secretaris is volgens sommige de spin in het web van informatie en anderen noemen mij zelfs de rechterhand van de voorzitter. Feit is dat ik het grootste deel van de tijd bezig ben met kleine organisatorische klusjes zoals: notulen typen, de website updaten, mails beantwoorden en het ledensysteem bijhouden. Voor zowel externe partijen als leden ben ik het eerste aanspreekpunt voor informatie.

Erwin Webers
penningmeester@esmgquadrivium.nl
ensuite@esmgquadrivium.nl

Als penningmeester ben ik lid van het dagelijks bestuur van de vereniging. Hierbinnen is mijn taak om de financiën te verwerken en inzichtelijk te houden voor anderen. Hierbij word ik ondersteund door de kascommissie die toeziet op de boekhouding die ik als penningmeester bijhoud.

Als commissaris Ensuite ben ik, samen met Dionne Mahieu, voorzitter van studentensymfonieorkest Ensuite. We zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de drie geweldige projecten die worden uitgevoerd door dit orkest.

Cas Mous
auletes@esmgquadrivium.nl

Hallo, ik ben Cas en als de commissaris van Q’s eigen harmonieorkest ben ik verantwoordelijk voor alles wat er binnen deze geweldige groep gebeurt. Daarnaast besteed ik mijn tijd aan het opzetten en uitvoeren van allerlei creatieve en ambitieuze projecten samen met mijn commissie: de AuleCie. Mocht u meer zou willen weten over het reilen en zeilen van dit jeugdige harmonieorkest, dan kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen!

Iris Moraal
vokollage@esmgquadrivium.nl
piano@esmgquadrivium.nl

Als commissaris Vokollage ben ik verantwoordelijk voor het organiseren van drie leuke projecten voor het koor, en alles wat eromheen zit.

Als commissaris pianoleden organiseer ik gezellige activiteiten en masterclasses voor onze pianoleden.

Ruben Bravo Veldhuijzen van Zanten
ensembles@esmgquadrivium.nl

Als commissaris ensembles bemoei ik me met de kleinere kamermuziek groepen die namens Quadrivium ook optredens uitvoeren. Ik zorg ervoor dat deze ensembles de mogelijkheid hebben om te repeteren en coaching te krijgen maar ook natuurlijk om aan mooie projecten mee te doen. Dit zijn bijvoorbeeld de ensembledagen waar iedereen aan mee kan doen en het ensembleconcert waar de huidige ensembles met elkaar een programma spelen.