Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

58ste Bestuur van ESMG Quadrivium

58ste Bestuur van ESMG Quadrivium

Full cirQle and beyond!

Lieve bezoeker,

Het motto van ons, het 58e bestuur, is “Full CirQle and Beyond”.

Achter dit motto zitten een aantal gedachten, en de eerste is de letterlijke vorm van de Q; de belangrijkste letter onze vereniging, ons logo en het de afkorting waarmee we onze vereniging doorgaans benoemen.

Als tweede willen wij onze bekendheid verbreden buiten de TU/e, waar we gevestigd zijn, door bijvoorbeeld meer te promoten bij Fontys hogescholen, de Design Academy Eindhoven en andere plaatsen buiten de universiteit.

En als derde zijn we bezig met het versterken van de band tussen ons en de andere cultuurverenigingen binnen hetzelfde gebouw, in vriendschap en met gezamelijke activiteiten.

Iduna Snip
voorzitter@esmgquadrivium.nl

Als voorzitter houd ik me bezig met het leiden van de vergaderingen en het dagelijks bestuur. Dat betekent dat ik het overzicht houd over wat er gaande is binnen de vereniging, en zorg ik ervoor dat we verbonden zijn met wat we nodig hebben. Ik werk hard om het beleid te waarborgen en de doelen van de vereniging te bereiken.

Perry Kloet
secretaris@esmgquadrivium.nl

Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor voor allerlei administratieve taken. Dit houdt onder andere in dat ik de notulen maak van onze vergaderingen, emails voor het bestuur behandel en de nieuwsbrieven verstuur. Ook houd ik alle ledenadministratie bij. Kortom: ik houd alle informatie die het bestuur nodig heeft bij.

Bram Hanssen
penningmeester@esmgquadrivium.nl
ensembles@esmgquadrivium.nl

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Ik doe de betalingen en houd de boekhouding bij. Ook ben ik verantwoordelijk voor de begroting van de gehele vereniging. De kascontrolecommissie ondersteunt mij en controleert de boekhouding. Verder houd ik mij als commissaris ensemblesbezig met de kleinere kamermuziek­groepen. Ik zorg ervoor dat er de mogelijkheid is om te repeteren, coaching te krijgen en om op te treden.

Geert Langhout
ensuite@esmgquadrivium.nl

Als commissaris Ensuite ben ik verantwoordelijk voor het symfonieorkest, Ensuite. Ik hou me bezig met het organiseren van onze concerten en zorg ervoor dat het elke week soepel loopt. Dit doe ik niet alleen; de geweldige EnCie (commissie Ensuite) helpt mij daarbij.

Tessa Rigterink
auletes@esmgquadrivium.nl

Als commissaris Auletes ben ik de voorzitter van het harmonieorkest Auletes. Het is mijn taak om het orkest draaiende te houden en drie geweldige concerten te organiseren die uitgevoerd zullen worden door dit fantastische orkest.

Ianthe Henquet en Zed Hamerton
vokollage@esmgquadrivium.nl

Als commissarissen van Vokollage zijn wij verantwoordelijk voor het bezig houden en het op tijd krijgen van het koor. Wij werken samen met de dirigent om ervoor te zorgen dat de leden oefenen en het naar hun zin hebben. Samen met de Vokcie zorgen wij voor concerten en dat de repetities goed verlopen.

Aron Prinssen
piano@esmgquadrivium.nl

Als pianocommissaris organiseer ik activiteiten voor de pianoleden, waaronder masterclasses, pianoborrels en de pianoreis in de zomervakantie. Ik vertegenwoordig de pianoleden in het bestuur. En ben de voorzitter van de PianiCIEmo.